DURAIL opvolger van Bonder Recycling & Overslag

Utrecht – Met ingang van 1 februari jl. heeft Bonder Recycling & Overslag BV te Utrecht haar naam veranderd in DURAIL. Tegelijk met deze naams- verandering benadrukt DURAIL dat ze nog sterker inzet om de claim van ‘meest zuivere en efficiënte recycling bedrijf van spoorballast’ 100% te blijven waarmaken.

Met een verwijzing in haar naam naar duurzaamheid, durability en rail, wil DURAIL blijven werken om de spoorballast-recycling niet alleen zo zuiver mogelijk maar ook zo efficient en groen mogelijk uit te voeren. Onder andere door 100% te werken op groene wind-energie, en bij voorkeur alle aan- en afvoer te doen via de groene modaliteiten spoor en binnenvaart.

De Nederlandse treinreizigers en goederenvervoerders hebben belang bij zo weinig mogelijk buitendienststellingen van spoortrajecten. Als speerpunt van Prorail, is dit tevens voor DURAIL onderdeel van haar beleid. Directeur Henk Strijdonk: “Wij pleiten daarom voor de methode van bemonstering zoals wij dat doen: niet ter plekke, maar op de plaats van waar de recycling start; hier op de recyling-plant. Dat scheelt de hele keten veel geld voor onnodige stilstand en bovendien vermijdt het veel irritatie”.

DURAIL streeft naar 100% circulair. Doordat DURAIL het uit de ballast overblijvende zand als enig bedrijf in Nederland volledig wast, gaat er geen vervuild zand terug in de bodem. Het resterende slib wordt ingezet als component van klei en grondstof voor een nieuwe ECO gevelsteen die volledig gefabriceerd wordt met recyclemateriaal.

DURAIL pleit er derhalve voor dat er aan de verwerking van oude ballast best hogere eisen gesteld moeten kunnen worden dan de huidige eisen in het besluit bodemkwaliteit. Directeur Henk Strijdonk: “Het totale reinigen moet gewoon voorschrift worden. DURAIL wil terug naar de kern van wat reinigen betekent. Geen enkele stof mag nog terug de grond in. Dat is wat ons betreft echte ballast-recycling DURAIL-stijl”.


Over DURAIL

DURAIL is een bedrijf van de twee eigenaren bouwmaterialen-groep Van Nieuwpoort B.V. uit Gouda en het bedrijf Almax B.V. (MBI Beton). Het basismateriaal gebruikte spoorballast wordt door DURAIL zodanig bewerkt dat hierbij gewonnen materialen worden ingezet als bouwmaterialen voor de wegenbouw, betonbouw en overige toepassingen. Daarnaast is DURAIL Utrecht een op- en overslag- locatie voor droge bulk goederen.

Voor meer info kunt u zich wenden tot de heer Henk Strijdonk, telefoon +31614404951 of henk.strijdonk@durail.nl DURAIL – Kanaaldijk 15 – 3542 AP UTRECHT