Durail

Het beleid van Durail Ballast Recycling is op de eerste plaats het milieu zoveel mogelijk te ontlasten, een zo hoogwaardig mogelijk product te realiseren tegen een redelijke prijs. Hierdoor ontstaat een Win-Win situatie voor de opdrachtgevers, Durail Ballast Recycling en niet op de laatste plaats het milieu.

De visie die aan het beleid ten grondslag ligt is om waar mogelijk en haalbaar toekomst gericht te investeren in de beste stand der techniek. De keuze van de bedrijfslocatie in het midden van het land met aansluitingen op het spoorwegnet en water geeft voor nu en in de toekomst een gegarandeerde goede bereikbaarheid. Door de aanwezigheid van deze infrastructurele voorzieningen zoveel mogelijk te promoten met als resultaat minder aan- en afvoerbewegingen en minimaal gebruik te maken van het wegennet, willen wij onze bijdrage leveren om Nederland weer in beweging te krijgen. Dat hierdoor ook het milieu wordt ontlast behoeft geen betoog.