Milieu

Doordat het milieu aspect een steeds groter deel van onze samenleving is geworden, hebben wij besloten dit aspect onlosmakelijk te verbinden aan de bedrijfsvoering en inrichting van ons bedrijf. Per slot van rekening lenen wij de aarde van onze kinderen en zij weer van hun kinderen. Om hier gestalte aan te geven is door ons geïnvesteerd in de meest moderne vorm van installaties en technieken waardoor naar de huidige stand der techniek de hoogste graad van recycling haalbaar is in onze installatie. Hierdoor is de belasting voor het milieu zo laag mogelijk geworden met de hoogst mogelijke terugwinbaarheid van herbruikbare producten voor de (wegen)bouw, spoorbouw of betonindustrie.

Door de centrale ligging van ons bedrijf in midden Nederland, de aansluiting op het Amsterdam Rijnkanaal en het landelijke spoorwegnet geven wij onze opdrachtgevers de mogelijkheid om het wegennet maximaal te ontlasten van transportbewegingen per as. Hierdoor dragen wij bij aan het dalen van de filevorming en de uitstoot van het CO2. Dit betekent een Win-Win situatie voor onze opdrachtgevers en het milieu.