Reinigen & Recyclen

Het lossen van de treinen met te reinigen en te recyclen spoorballast gebeurt inpandig in een hal met een oppervlakte van 1 hectare. De loscapaciteit is berekend op 500 ton per uur en de inpandige opslagcapaciteit bedraagt 40.000 ton in verschillende vakken. Hierdoor kunnen per spoor aangevoerde producten gescheiden overkapt opgeslagen worden en is er voldoende opslagcapaciteit om de tijd tussen bemonsteren, analyseren en verwerken te overbruggen. Recycling is belangrijk en duurzamer dan het delven van nieuwe grondstoffen uit een groeve.

 

bonder_hallen